Ejendomsservice

RO & TILLID

Beboerer i en ejendom, har brug for ro. Ud over det har beboerne brug for tillid – tillid til at professionelle der går rundt og udfører opgaver omkring deres hjem, der ikke larmer for meget, men samtidig udstråler ro, kompetence og tillid. 


Vi har beskæftige sig med ejendomsservice gennem de sidste 15 år. Vi har anlægsgartnere, rengøringsspecialister, malere og tømrer til at håndterer jeres ejendom. Det er langt billigere at få det udført korrekt første gang fremfor at få det forkert udført 2-3 gange. Ring til os mht.

Viceværtsservice

Klargøring af boliger

Højtryksrens & Algerens

Skriv her for tilbud

 • Vicevært & pedel service
 • Daglig telefontid for beboere
 • Døgnvagt ved akut opståede situationer
 • Pedelservice
 • Almen tilsyn med ejendommens helbredstilstand
 • Småreparationer som eksempelvis justering af dørpumper
 • Tilsyn med installationer (herunder fjernvarme)
 • Vedligeholdelse af indendørs arealer
 • Vedligeholdelse af udendørs arealer
 • Håndværkerkontakt og tilsyn hermed
 • Flyttesyn
 • Trappevask
 • Vinduespudsning
 • Opsætning af navneskilte
 • Tilsyn med storskrald, containere mv.
 • Kontakt til kommune vedrørende ejendommens løsninger
 • Administration af nøgle- og adgangskortsystemer

Klar og rengøring af Boliger

Som regel er en gårdmand ansat af et gårdlaug, der repræsenterer en række foreningers interesser omkring et fælles gårdareal. Her fører han tilsyn med den daglige vedligeholdelse herunder grønne arealer, diverse udefrakommende håndværkere, gårdens materiel, storskrald, dagrenovation mv.

Handyman

  • Udskiftning/rens af perlator
  • Udluftning af radiator eller motionering af ventiler
  • Opsætning af hylder, udskiftning af beslag etc.
  • Justering eller opsætning af dørpumpe
  • Udskiftning af lyskilder
  • Justering af døre
  • Montage af diverse nyindkøb

Gårdmand og Grøn service

Pasning af grønne arealer

Ring