Bliv inspireret af vor udeinspiration

 • Flotte og solide belægningsløsninger
 • Beplantning af træer og buske
 • Græsplæner
 • Rosenbede
 • Surbundsbede
 • Etablering af hæk
 • Designløsninger

Vi udfører professionel pleje & vedligehold af grønne arealer

Alle Anlægsgartner kunder får gratis gennemgang af haven.

Fast pris pr. påbegyndt time ingen ubehagelige overraskelser.

 • Alle typer beskæring af træer og buske
 • Træpleje inklusiv rodfræsning
 • Korrekt Gødskning
 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Flytning af planter
 • Kantskæring af plæner
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Rodfræsning

Alternativt er at få en serviceaftale der dækker hele året;

 • Grøn serviceaftale
 • Grå Serviceaftale
 • Kombi serviceaftale

Almindelig afhjælpning (Garanti bortfalder hvis man fravælger afhjælpning)

Almindelig afhjælpning indbefatter kontrol med:

 • flisers placering og jævnhed. Ved skævheder og ujævnheder rettes disse. Dernæst er der fokus på grus mellem fliserne, for at sikrer optimal DRGH Flisegrus.
 • Vi analysere jorden, for at vurderer korrekt gødningsmængde og jordens sammensætning og RT.
 • Vore beplantninger har vandingsovervågning for at sikrer korrekt vanding
 • Vi forestår den nødvendige ukrudtsbekæmpelse
 • Træer og espalierer bliver kontrolleret for korrekt opbinding
 • Træer og buske for den mindst nødtvungne beskæring
 • Grus ved kanter/kantsten fjernes
 • Plænen efterses for mos og andre sygdomme/misvækster

 

Afdræning af mindre eller større arealer iht. LAR

Vi kan både etablerer dræn og udgrave til faskine. Alt hvad vi udfører bliver meldt til de rette indstanser og i henhold til gældende regler.

 

 

 

Luk menu
×
×

Kurv